Klantenservice » Klachten & retourneren

Hebt u een klacht?
Als u een klacht hebt over een geleverde of nog niet geleverde bestelling dan kunt u ons per email of telefonisch op de hoogte brengen van de klacht. Wij vragen u bij het melden van een klacht uw bestelgegevens bij de hand te houden.

Het is overigens mogelijk dat wij u vragen om een foto te maken van het product waarover u klacht gaat. Deze zullen wij dan op verzoek graag van u willen ontvangen.

Stuurt u ons liever een e-mail dan vragen wij u zo goed mogelijk de klacht te omschrijven. Wij raden tevens aan om eventueel foto's te maken van het geleverde product indien de klacht gaat over de kwaliteit van het geleverde product.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Let op: stuur altijd u klantgegevens mee.


Hebt u al een klacht ingediend?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen de klacht uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit onacceptabel vinden, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Palmexpert.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).


Kan ik levenden materialen ruilen of retourneren?
Ruilen is met levende materialen die binnen de wettelijke 14 dagen bedenktermijn kunnen bederven niet mogelijk. Al onze bomen en planten vallen onder deze categorie. Daarom kunnen onze bomen en planten alleen in overleg met ons worden geretourneerd.

In het geval dat u de planten wilt retourneren vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan samen met u bekijken hoe wij het probleem het beste kunnen oplossen. Mochten we toch overgaan tot retourneren, dan geven wij graag tips over hoe de planten in te pakken en te retourneren. De kosten voor het retourneren komen te laste van de koper.

Indien u een niet levend product wilt retourneren dient u dit uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te doen. De kosten voor het retourneren komen ten laste van de koper.